Termeni și condiții

Date de identificare companie

Denumirea companiei: ASTER PREMIUM SRL
Adresa Sediului Social: General Gheorghe Mardarescu nr. 19, Oradea, Bihor
Cod unic de inregistrare: RO25815581
Nr. Reg. Comertului: J05/974/2009
IBAN: RO53RNCB0032143039550001
Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A
Telefon: +40752144120
Email: contact@asterpremium.ro

Vă rugăm să citiţi cu atenţie Termenii şi Condiţiile din acest document, deoarece orice folosire a acestui website necesită acceptarea de către dumneavoastră a Termenilor şi Condiţiilor prezentate aici.

Termenii „noi”, „a/al/ai/ale noastra/nostru/noştri/noastre”, ASTERPREMIUM ,ce apar pe parcusul acestui site se referă la ASTER PREMIUM S.R.L şi la oricare dintre companiile afiliate acesteia, după cum o cere contextual, ori la ASTER PREMIUM. „Voi/Dumneavoastră” se referă la orice persoană care accesează şi/sau foloseşte acest website.

Politica de confidenţialitate a website-ului

Orice informaţie cu caracter personal sau materiale transmise către acest website se supun prevederilor politicii de confidenţialitate şi protecţie a datelor cu caracter personal de pe acest website.

Acurateţea, integralitatea şi actualitatea informaţiei

Cu toate că depunem toate eforturile necesare pentru a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, nu ne asumăm responsabilitatea dacă informaţiile disponibile pe acest website nu sunt exacte sau complete. Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul dumneavoastră risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiilor de pe acest website.

Transmitere

Orice comunicare sau material fără caracter personal transmise acestui website prin poşta electronică sau în alt mod, incluzând aici orice informaţii, întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii similare, vor fi tratate ca informaţii neconfidenţiale şi nebrevetate. Tot ceea ce transmiteţi sau expediaţi devine proprietatea ASTER PREMIUM şi poate fi folosit în orice scop, incluzând dar fără a se limita la reproducere, dezvăluire, transmitere, publicare, difuzare sau expediere prin poştă. În plus, ASTER PREMIUM este liber să utilizeze în orice scop (incluzând dar fără a se limita la dezvoltarea, fabricarea, publicitatea şi marketingul produselor) orice idee, lucrare de artă, invenţie, proiect de dezvoltare, sugestie sau concept conţinute în orice comunicare transmisă prin intermediul acestui website. Nicio astfel de utilizare nu implică vreo compensaţie pentru terţii care au transmis informaţia. Prin transmiterea acestor informaţii, garantaţi totodată că sunteţi proprietarul materialului/conţinutului transmis, că acest material/conţinut nu este calomnios şi că folosirea sa de către ASTER PREMIUM nu încalcă drepturile niciunei terţe părţi şi nicio altă lege în vigoare. ASTER PREMIUM nu are nicio obligaţie de a folosi informaţia primită.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea ASTER PREMIUM sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept.

Aveţi dreptul să parcurgeţi acest website, să reproduceţi porţiuni prin imprimare, descărcare pe un hard disk sau să le distribuiţi altor indivizi. Acestea se pot face doar cu condiţia să păstraţi intacte toate drepturile de autor şi alte însemne de proprietate şi cu condiţia ca pe aceste reproduceri să apară însemnul de marcă înregistrată menţionat mai jos. Nu este permisă reproducerea niciunei părţi a acestui website pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câştig comercial şi nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicaţii sau website-uri.

®Marcă înregistrată a ASTER PEMIUM SRL. Toate drepturile rezervate.

Mărcile, logo-urile, caracterele şi alte mărci de serviciu (denumite în mod colectiv „Mărci”) ce apar pe acest website aparţin Aster Premium. Nimic din ceea ce conţine acest website nu va fi considerat ca oferind vreo licenţă sau drept de folosire a vreunei Mărci ce apare pe acest website. Este strict interzisă folosirea/folosirea defectuoasă a Mărcilor ce apar pe acest website, sau în orice alt context pe acest website, cu excepţia celor prevăzute în acest document. De asemenea, vă aducem la cunoştinţă că ASTER PREMIUM îşi va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

Link-uri către alte website-uri

Link-urile de pe website-ul ASTER PREMIUM vă pot trimite în afara reţelei şi sistemelor ASTER PREMIUM , iar ASTER PREMIUM nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul, acurateţea sau funcţionarea acestor terţe website-uri. Link-urile sunt oferite cu bună credinţă şi ASTER PREMIUM nu poate fi considerat responsabil pentru nicio schimbare ulterioară în alte website-uri ale căror link-uri sunt oferite de noi. Includerea oricărei trimiteri către alte website-uri nu implică susţinerea acestora de către ASTER PREMIUM . Vă recomandăm să citiţi cu atenţie notele legale şi de confidenţialitate ale tuturor celorlalte website-uri pe care le vizitaţi.

Garanţii şi avertizări

Folosirea acestui website se va face pe riscul dumneavoastră personal şi exclusiv.

Garanţii

Acest website vă este oferit „aşa cum este” şi „aşa cum este pus la dispoziţie” şi, ca urmare, ASTER PREMIUM nu oferă niciun fel de garanţie, nici explicită, nici implicită, statutorie sau de alt fel (inclusiv garanţii implicite de mercantibilitate sau calitate satisfăcătoare şi potrivire pentru un anumit scop) inclusiv garanţii sau orice afirmaţii cu privire la faptul că materialele prezentate pe acest website vor fi complete, corecte, de încredere, actuale, fără a afecta terţe părţi, precum şi că accesul la acest website va fi neîntrerupt sau fără erori sau fără viruşi, nici cu privire la faptul că accesul la acest website va fi securizat, şi că orice sfat sau opinie obţinută de la ASTER PREMIUM prin intermediul acestui website vor fi corecte, de încredere. În consecinţă, ASTER PREMIUM nu face niciun fel de declaraţii şi nu îşi asumă niciun fel de garanţii cu privire la cele de mai sus.

Vă rugaăm să ţineţi cont de faptul că unele jurisdicţii nu permit excluderea garanţiilor implicite, astfel încât unele dintre aceste excluderi nu vă sunt aplicabile. Vă rugăm să verificaţi legislaţia din ţara dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau înceta, fără notificare prealabilă, în orice moment, accesul dumneavoastră la acest website sau la orice secţiune sau parte a acestuia.

Responsabilitate legală

ASTER PREMIUM şi /sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website în numele nostru nu vor avea nicio responsabilitate legală sau de alt tip pentru niciun fel de daune, costuri, pierderi sau responsabilităţi directe, incidentale, indirecte, speciale sau punitive ce pot rezulta ca urmare a accesării, utilizării, incapacităţii de utilizare, a schimbării conţinutului acestui website, sau ca urmare a accesării de către dumneavoastră a unui alt website printr-un link de pe acest website sau, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă, ca urmare a acţiunilor pe care le întreprindem sau nu în urma oricărui mesaj de poştă electronică trimis de dumneavoastră.

ASTER PREMIUM şi/sau orice alte părţi implicate în crearea, execuţia sau prezentarea acestui website nu vor avea nicio responsabilitate de menţinere a materialelor şi serviciilor disponibile prin intermediul acestui website sau de transmitere a unor modificări, actualizări sau a altor comunicate în legătură cu acestea. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Mai mult, ASTER PREMIUM nu va avea nicio responsabilitate legală sau de altă natură pentru nicio pierdere suferiţă din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice altă proprietate pentru ca aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc.

În limita maximă prevăzută de legislaţia aplicabilă, renunţaţi în mod expres la orice pretenţie faţă de ASTER PREMIUM sau faţă de reprezentanţii săi, directorii, angajaţii, furnizorii sau programatorii săi, pretenţii ce ar putea rezulta în urma folosirii sau accesării de către dumneavoastră a acestui website.

Activităţi interzise

Este interzisă întreprinderea oricărui act pe care ASTER PREMIUM , la libera sa alegere, îl poate considera inadecvat şi/sau ar putea fi considerat ca un act ilicit sau este interzis de către orice lege aplicabilă acestui website, incluzând dar fără a se limita la:

 • Orice act ce ar constitui o încălcare atât a confidenţialităţii (incluzând încărcarea de informaţii private fără a avea acordul persoanei în cauză) cât şi a oricărui alt drept legal al persoanei;
 • Folosirea acestui website pentru a defăima sau calomnia ASTER PREMIUM , angajaţii săi sau alţi indivizi, sau comportarea într-un fel care ar putea afecta buna reputaţie a ASTER PREMIUM;
 • Încărcarea de fişiere ce conţin virusuri care ar putea crea daune proprietăţilor ASTER PREMIUM sau proprietăţilor altor persoane;
 • Afişarea pe sau transmiterea către acest website a oricărui material neautorizat incluzând, dar fără a se limita la, materiale care în opinia noastră ar putea cauza neplăceri sau ar putea fi defăimătoare, rasiste, obscene, ameninţătoare, pornografice sau ilicite, fiind în detrimentul sau încâlcand sistemele sau reţelele de securitate ale Grupului Nestlé sau ale terţilor.

Jurisdicţie şi lege aplicabilă

Produsele ASTER PREMIUM, materialele, ofertele și informațiile care apar pe acest site sunt destinate pentru clienţii şi utilizatorii din România. ASTER PREMIUM nu garantează că produsele și conținutul acestui website sunt compatibile cu sau disponibile în alte locaţii decât România. Vă rugăm să contactați distribuitorul nostru local pentru a obține mai multe informații despre disponibilitatea produselor în țara dumneavoastră. Produsele care apar pe acest site sunt doar reprezentări vizuale și, ca atare, acestea nu constituie adevărata lor dimensiune, ambalaj, culoare etc.

Dumneavoastră şi ASTER PREMIUM sunteţi de acord ca orice controverse sau pretenţii provenind din sau în legatură cu folosirea acestui website vor fi guvernate de către legea română şi vor fi înaintate exclusiv instanţelor din Bucureşti, România.

Actualizarea avizului legal

Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Vă rugăm să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora şi a noilor informaţii.

Politica de utilizare a Cookie-urilor

1. Politica Cookie

Aceasta politica se refera la cookie-urile si paginile web operate de ASTER PREMIUM SRL cu sediul social Gen Gheorghe Mardarescu nr. 19 Oradea.

2. Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).

3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Aceste fisiere fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intrun mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile www.astercafe.ro pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: preferintele in materie de confidentialitate online, cosul de cumparaturi sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

4. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cele din urma sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). Fisierele fixe raman pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator.

5. Cum sunt folosite cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

6. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

7. Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

8. De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare. Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search)
 • limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

9. Securitate si probleme legate de confidentialitate.

Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate si nici nu se pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri:

Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele.

Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:

 • Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor
 • Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizaeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii de navigare
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online. Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.

Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in optiuni sau in meniul de preferinte al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea ajutor a browserului pentru mai multe detalii.

Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro

10. Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:

 

11. Revocare acord acceptare si stergerea tuturor cookie-urilor

Aveti posibilitatea oricand doriti sa revocati acceptul dvs. legat de folosirea cookie-urilor si sa stergeti toate cookie-urile care s-au generat in urma navigarii dvs. in acest site, accesand linkul „Preferinte cookie” situat in sectiunea superioara a websiteului nostru.

Condiții de comercializare:

1. APLICABILITATEA CONDIŢIILOR GENERALE DE VÂNZARE

 • 1.1 Fiecare comandă transmisă la ASTER PREMIUM este guvernată de prezentele Condiţii Generale de Vânzare şi se supune condiţiilor specifice aplicabile comenzilor efectuate pe site.
 • 1.2 Nespresso îşi rezervă dreptul de a modifica aceste Condiţii Generale de Vânzare în orice moment, prin publicarea unei noi versiuni.

2. COMENZI

 • 2.1 Puteţi efectua comenzile astfel:
 • • Prin telefon:  0752144120, 0745074394 (pentru comenzi mai mari vă rugăm să ne contactaţi)
 • • Online: www.asterpremium.ro
 • 2.2 ASTER PREMIUM livrează produse în limita stocurilor disponibile.
 • 2.3 ASTER PREMIUM îşi rezervă dreptul de a refuza comenzi.

3. LIVRARE

 • 3.1 ASTER PREMIUM depune toate eforturile pentru a asigura livrarea produselor pe teritoriul României în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comenzii.
 • 3.2 Dacă solicitaţi un alt mijloc de livrare, diferit de cele utilizate în mod obişnuit de ASTER PREMIUM, orice costuri suplimentare vor fi suportate de dumneavoastră.
 • 3.3 Riscul de pierdere sau deteriorare a produselor vă este transferat în momentul livrării.

4. VERIFICAREA PRODUSELOR

 • 4.1 Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi starea produselor şi cantitatea acestora în momentul primirii, iar în cazul neprimirii produselor, sau primirii produselor deteriorate sau lipsă, aveţi obligaţia de a informa ASTER PREMIUM în termen de şapte zile de la data primirii, având de asemenea responsabilitatea de a păstra şi de arăta toate facturile aferente şi avizele de livrare semnate precum şi produsele deteriorate.
 • 4.2 În astfel de situaţii, ASTER PREMIUM vă va furniza produse identice la schimb sau va restitui integral suma achitată, dacă se solicită.

5. POLITICA DE RETURNARE

 • 5.1 Aveţi dreptul de a returna produsele comandate online sau prin telefon care nu vă convin, fără nicio explicaţie, în termen de 14 zile de la primirea acestora, prin curier, la adresa ASTER PREMIUM str General Gheorghe Mardarescu nr 19 Oradea, cod postal 410605.
 • 5.2 ASTER PREMIUM va accepta doar returnarea produselor aflate în stare perfectă, în ambalajul original, însoţite de factura aferentă. Dacă aceste condiţii sunt întrunite, ASTER PREMIUM vă va rambursa preţul achitat pentru produsele returnate în termen de maximum 30 de zile de la primirea produselor returnate. Cheltuielile de expediere a produselor returnate vor fi suportate de dumneavoastră.

6. PREŢURI ŞI FACTURARE

 • 6.1 Preţurile facturate pentru produsele comandate de dumneavoastră sunt cele în vigoare la data efectuării comenzii şi includ TVA dar exclud taxele de livrare.
 • 6.2 Taxa de livrare, se va plati separat in momentul ridicarii coletului de catre dumneavoastra
 • 6.3 ASTER PREMIUM nu oferă discounturi sau reduceri pentru comenzi / cantităţi angro sau comerciale.

7. PLATĂ

 • 7.1. Suma de plată se achită:
 • – prin card bancar, integral, înainte de expedierea produselor comandate, pentru comenzile efectuate pe site;
 • – în numerar, ramburs, la livrare, pentru comenzile efectuate pe site sau prin telefon;

8. GARANŢIA APARATULUI ŞI ASISTENŢA POST-VÂNZARE

 • 8.1 Aparatele comercializate de ASTER PREMIUM sunt garantate de producător în conformitate cu termenii şi condiţiile aplicabile din documentaţia originală a produsului; această garanţie nu aduce însă atingere drepturilor dumneavoastră legale prevăzute de legea privind protecţia consumatorului.
 • 8.2 Pentru orice întrebări referitoare la operarea şi întreţinerea aparatului comercializat de ASTER PREMIUM, precum şi pentru asistenţă post-vânzare, vă rugăm să contactaţi Aster Premium prin telefon sau la adresa de email contact@asterpremium.ro pentru recomandări şi ajutor.

9. LEGISLAŢIA ŞI JURISDICŢIA APLICABILE

 • 9.1 Prezentele Condiţii Generale de Vânzare sunt guvernate de legislaţia din România.
 • 9.2 Instanţele de judecată din România au jurisdicţie exclusivă.